Chia sẻ

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03-04-2021

Ngày đăng: 22-04-2021

Khi còn sống tập thế nào để mình không nổi sân khi bị người khác làm đau? Làm sao để sống nhân nghĩa lễ trí tín có trách nhiệm với gia đình mà không bị dính vào tình cảm và loài thai sanh để không bị thánh lừa?


Nghe mp3 giải đáp đạo Phật Thiền Tông theo từng câu hỏi ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.

 

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8

Phần 9

Phần 10


Nghe mp3


Nghe Full Giải đáp ở mục CHUẨN HÓA

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

- Bấm vào link bên dưới để tải file mp3 giải đáp:

PHẦN 1 

PHẦN 2

PHẦN 3

PHẦN 4

PHẦN 5

PHẦN 6

PHẦN 7

PHẦN 8

PHẦN 9

PHẦN 10

 

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

 


Mục lục câu hỏi

PHẦN 1
01 Cách thực hiện để phát ra pháp trần
02 Cách thoát ra 3 lần thử của thánh
03 Hoàn cảnh gì làm mình nhận nhầm hoa tiêu
04 Mở máy đọc đường về phật giới khi sắp lâm chung có tác dụng gì
05 Người có công đức khi lâm chung có bị nghiệp làm thân đau đớn không
06 Thanh tịnh rỗng lặng hằng tri thực hành và áp dụng thế nào
07 Người già mà vẫn còn tham sân si thì có được ưu tiên không bị bôi đen công đức không
08 Khi mình về phật giới rồi thì tro cốt để lại có tác dụng gì nữa không
09 Tại sao chỉ có ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm cười và ngài nhận gì từ cành hoa sen
10 Giải thích thường lạc ngã tịnh, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý
11 Giải thích Các Ba La Mật, pháp bất liễu nghĩa, vô thượng bồ đề
12 Tại sao bồ tát Di Lặc sợ đi thăm Duy Ma Cật nhưng bồ tát Văn Thù Sư Lợi không sợ
13 Tại sao Duy Ma Cật dẹp hết đồ đạc trong phòng, đến mà không có tướng đến, thấy mà không có tướng thấy là sao
14 Tại sao Kinh hoa nghiêm dạy chúng sanh SẼ thành phật nhưng kinh Pháp Hoa dạy chúng sanh ĐÃ thành phật
15 Giải thích “Cần phải khai quật Bồ Đề tâm, phát huy Bồ Đề tự tánh. Đó mới là con đường tiến đến vô thượng Bồ Đề“
16 Chưa thâm ngộ thật tướng học pháp bất liễu nghĩa, thực hành pháp bất liễu nghĩa thường bị kẹt. Nhìn Bồ Đề Niết Bàn, còn bị bao phủ những lớp sương mù chấp mắc
17 Bồ Tát nếu ứng dụng trí tuệ ba la mật giáo hóa chúng sanh thì mọi hành động giở chân lên, hạ chân xuống đều từ đạo tràng đến và lúc nào cũng ở trong Phật pháp 
18 Có thể lấy núi Tu Di cao rộng để vào trong một hạt cải, mà núi Tu Di vẫn y nguyên trạng, hạt cải cũng không thêm bớt chút nào
19 Có thể lấy nước biển cả để vào lỗ chân lông mà nước biển cả vẫn y nhiên. Các loài thủy tộc cá, tôm, rùa, trạnh không bị khuấy động
20 Bồ Tát đem chúng sanh trong tất cả cõi Phật, để trên bàn tay phải bay khắp mƣời phƣơng thế giới, bày ra cho ai cũng thấy mà chỗ ở vẫn như cũ, chẳng bị lay động
21 Kinh điển quyết định thật tướng thần thông tự tại bất khả tư nghì nghĩa là nói tướng gì
22 Vương tử Nguyệt Cái hỏi về cúng dường pháp và được thọ ký trong kinh Duy Ma Cật
23 Con tâm niệm thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân giống như cư sỹ Duy Ma Cật có được không
 
PHẦN 2
24 Số lượng tánh phật trong phật giới có tăng lên hoặc giảm đi không
25 Tam giới là hệ mặt trời hay ngân hà
26 Tại sao các nhà thiên văn học không thể tìm thấy hành tinh có sự sống trong hệ mặt trời
27 6 trái đất có nằm trên cùng 1 mặt phẳng không
28 Công đức có khối lượng và kích thước không
29 Có tồn tại du hành xuyên thời gian không
 
PHẦN 3
30  Thời Đức Phật các tăng ni có tụng kinh mỗi ngày không
31 Kinh nhật tụng và kinh sám hồng danh các chùa đang tụng là do ai soạn ra
32 Kinh nhật tụng mỗi chùa mỗi khác, vậy bản nào đúng với lời phật dạy
33 Kinh nhật tụng nói tụng kinh công đức vô lượng, nhưng tụng mà không hiểu gì thì có đức gì
34 Trong kinh sám hối hồng danh mỗi vị phật lạy 1 lạy, vậy có lỗi gì với những vị phật khác mình không lạy không
35 Các tăng ni dạy Tụng kinh sám hối và lạy phật sẽ bớt nghiệp nhưng sao mình vẫn cứ nghiệp hại và cứ làm chuyện có lỗi 
36 Vì già bệnh nhiều nên không thể tụng kinh lạy phật được nữa vậy có tội gì không
37 Các thầy giảng niệm phật trong tâm tu tại tâm, nhưng không biết tâm ở đâu thì mình niệm phật ở đâu
38 Phật tử công phu 3 giờ sáng, đánh chuông, tụng kinh bằng micro gây ồn ào nhưng tại sao cư dân sợ chùa không nói gì
39 Phật tử phụ giúp chùa rửa bao nhiêu chén, quét bao nhiêu sân và cúng bao nhiêu tiền để có công đức vô lượng
40 Kệ tán phật có câu Đấng pháp vương vô thượng cha lành chung muôn loài, vậy Đức phật là cha của loài nào
41 Phật và chúng sanh tánh thường rỗng lặng, vậy phật có tánh gì, chúng sanh có tánh gì
42 Kinh nhật tụng có câu cầu cho các vong linh nghe pháp nghe kinh sớm thoát đường mê mau về tịnh độ, vậy người chết nghe kinh có được siêu độ không
43 Hạnh tăng vô nhất vật thanh bần, tăng là các vị sư thanh tịnh, vậy thanh bần và thanh tịnh là sao
44 Kinh nói Hằng ngày an vui tu tập để minh tâm kiến tánh ra khỏi luân hồi, vậy làm sao để chắc chắn ra khỏi luân hồi
45.P4 Ba thân thần thánh dòng tộc là điện từ vậy giằng co thân trung ấm thế nào
46 Trung ấm thân nhìn xa và sáng suốt thì có thể nhìn thấy hoa tiêu phật không
47 Lúc mất thân trung ấm chưa biết có về phật giới hay không thì sẽ thoát ra ở vị trí nào trên thân người
48 Vị thần nắm thân trung ấm là nắm thế nào
49 Trung ấm thân cấu tạo điện từ tại sao không bị ảnh hưởng bởi tiếng buông
50 Sau khi mình đi lên 5km mình đã thấy hoa tiêu phật chưa hay phải ra 10km mới thấy
51 Tại sao thập loại thánh chỉ bay tới 5km không thể cao hơn
52 Nếu đọc bài đường về phật giới trong vô thức thì bị thánh dẫn nghĩa là sao
53 Mở kinh tiễn cho người không thuộc bài đường về phật giới có giúp ích gì cho người đó không
54 Khi còn sống tập thế nào để mình không nổi sân khi bị người khác làm đau
55 Làm thế nào để không bị thập loại thánh giả người nhà lừa mình theo
56 Làm sao để sống nhân nghĩa lễ trí tín mà không bị dính loài thai sanh 
57 Mộ kết làm xác người chết không bị phân hủy mà cứng lại là hiện tượng gì
58 Người chết bị quỷ giữ hồn là lý do gì, Người có công đức mà chết bất đắc kỳ tử có bị làm quỷ giữ hồn không
59 Tổ chức của trái đất này như thế nào, tổ chức loài thập thánh như thế nào
60 Tại sao Đức Phật được 6 vị quản lý trái đất nghênh đón và yểm trợ
61 Thánh chúa và thần chủ trở thành phật Oai Âm Vương học công thức đường về phật giới từ ai và khi nào
62 Công đức tạo ra phải nếm mùi trần gian mới có giá trị ý nghĩa là sao
63 Phật Oai Âm Vương khi làm thánh chúa và thần chủ đã tạo công đức bằng cách nào
64 Mình quỳ lạy bị bôi đen là ai bôi mình
65 Khi trái đất mới hình thành loài thần có trước hay loài người có trước
66 Loài thánh có trên trái đất này từ khi nào
67 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm bảo tháp thứ 11 Đức Phật Đa Bảo nhường nửa tòa ngồi cho phật Thích Ca, tháp từ dưới mọc lên, tứ chúng đưa lên trụ ở hư không nghe pháp ý nghĩa gì
68 Tại sao người chồng chết vẫn bám theo người vợ
69 Thiền tông có tu không
70 Hiện tại gia đình ly tán, tài sản tiêu tan có phải là con đã đạt vô trụ vật chất
 
PHẦN 4
45 Ba thân thần thánh dòng tộc là điện từ vậy giằng co thân trung ấm thế nào
46 Trung ấm thân nhìn xa và sáng suốt thì có thể nhìn thấy hoa tiêu phật không
47 Lúc mất thân trung ấm chưa biết có về phật giới hay không thì sẽ thoát ra ở vị trí nào trên thân người
48 Vị thần nắm thân trung ấm là nắm thế nào
49 Trung ấm thân cấu tạo điện từ tại sao không bị ảnh hưởng bởi tiếng buông
50 Sau khi mình đi lên 5km mình đã thấy hoa tiêu phật chưa hay phải ra 10km mới thấy
51 Tại sao thập loại thánh chỉ bay tới 5km không thể cao hơn
52 Nếu đọc bài đường về phật giới trong vô thức thì bị thánh dẫn nghĩa là sao
53 Mở kinh tiễn cho người không thuộc bài đường về phật giới có giúp ích gì cho người đó không
54 Khi còn sống tập thế nào để mình không nổi sân khi bị người khác làm đau
55 Làm thế nào để không bị thập loại thánh giả người nhà lừa mình theo
56 Làm sao để sống nhân nghĩa lễ trí tín mà không bị dính loài thai sanh 
57 Mộ kết làm xác người chết không bị phân hủy mà cứng lại là hiện tượng gì
58 Người chết bị quỷ giữ hồn là lý do gì, Người có công đức mà chết bất đắc kỳ tử có bị làm quỷ giữ hồn không
59 Tổ chức của trái đất này như thế nào, tổ chức loài thập thánh như thế nào
60 Tại sao Đức Phật được 6 vị quản lý trái đất nghênh đón và yểm trợ
61 Thánh chúa và thần chủ trở thành phật Oai Âm Vương học công thức đường về phật giới từ ai và khi nào
62 Công đức tạo ra phải nếm mùi trần gian mới có giá trị ý nghĩa là sao
63 Phật Oai Âm Vương khi làm thánh chúa và thần chủ đã tạo công đức bằng cách nào
64 Mình quỳ lạy bị bôi đen là ai bôi mình
65 Khi trái đất mới hình thành loài thần có trước hay loài người có trước
66 Loài thánh có trên trái đất này từ khi nào
67 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm bảo tháp thứ 11 Đức Phật Đa Bảo nhường nửa tòa ngồi cho phật Thích Ca, tháp từ dưới mọc lên, tứ chúng đưa lên trụ ở hư không nghe pháp ý nghĩa gì
68 Tại sao người chồng chết vẫn bám theo người vợ
69 Thiền tông có tu không
70 Hiện tại gia đình ly tán, tài sản tiêu tan có phải là con đã đạt vô trụ vật chất 
 
PHẦN 5
71 Người còn cúng kiếng có nên đọc sách thiền tông không
72 Người tu thiền tông phải kéo những người bị mê tín ra là thế nào
73 Người tu thiền tông thọ 80 tuổi mà sao vua Trần Nhân Tông lại mất sớm
74 Người tu các pháp môn khác có thể đọc kinh sám hối của thiền tông được không
75 Người đạt bí mật thiền tông có tự tịch diệt như vua Võ Tắc Thiên được không
76 Khi tu thiền tông thì kinh sách vật lý cần làm gì 
77 Tu thiền tông không giữ giới vẫn dùng tánh người sống vậy sao vẫn có kinh sám hối 5 tội
78 Cúng dường và tạo công đức có khác nhau không
79 Tạo công đức hồi hướng cho cha mẹ anh em con cháu thì những người này có nhận được không
80 Tại sao thánh biết mình phát pháp trần mà thánh lại vẫn không lừa mình được
81 Tại sao gọi là con Hồng cháu Lạc
82 Đệ tử của Thanh Hải nói phật tánh là khi mình hiểu ý của người khác nghĩa là sao
83 Có người ăn chay hàng chục năm sau tu thiền tông ăn mặn lại thì có giải thoát không
84 Người không tu thiền tông mà tặng Huyền Ký thì có tạo công đức được không
85 Tu phước được lên trời hưởng phước nhưng sao phật dạy tu phước như tiền giấy gặp lửa là cháy
86 Tại sao người tu thiền tông ban đầu nhiệt tình nhưng sau đó chống phá thiền tông
87 Người tu thiền tông bị bệnh trị bằng pháp luân công thì có giải thoát được không
88 Mình tặng sách nhưng người nhận vô tình làm rách, hoặc đọc vài trang rồi cất thì mình có công đức không
 
PHẦN 6
89.P6 Lịch sử của lá cờ phật giáo, lá cờ đạo phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam
90 Khi trái đất bị vỡ vị phật đầu tiên tới trái đất là từ đâu tới
91 Tại sao trái đất này phải có phật, đạo tiên đạo thánh đạo thần chẳng lẽ không giải thoát được
92 Tại sao thế giới này gọi là thế giới keo
93 Khoa học càng tiến bộ thì thế giới càng mau hủy diệt có đúng không
94 Thánh là ai mà có thể lập ra đạo chuẩn mực nhất thế giới
95 Tại sao đạo Phật là đạo lớn mà không có giáo lý cho tín đồ theo
96 Tánh người còn hoài hay mất đi
97 Chùa cất tượng phật để phật tử cúng dường tích phước có đúng không
98 Tinh hoa đạo Phật có thể giới thiệu cho mấy thầy ham tiền được không
99 Trái đất này lập 3 đạo tiên, thánh, thần để làm gì
100 Giữa chân mày Phật hay bồ tát hay thần thánh phát ra ánh sáng đó là cái gì
101 Tại sao các thầy không biết đạo phật tu giải thoát ra khỏi nhân quả luân hồi
102 Các vị tiên ở cõi trời cực lạc có đường về phật giới không
103 Làm sau cháu biết sự thật các đạo ở thế giới này
104 Tại sao pháp môn đạo phật khoa học vật lý phải đợi tới thời mạt pháp mới được nói ra
 
PHẦN 7
105.P7 Khi Thiền tông công bố ra thì 5 pháp môn trước của đạo Phật có còn giá trị không
106 Tại sao pháp môn thiền tông không khuyến khích ai tu
107 Ý nghĩa Nhà lửa, ngã ba đường, và xe nai xe trâu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa
108 Khi phật nhập diệt có chắc trái đất đã quay vào trong trung tâm luân hồi chưa
109 Nếu hoa tiêu giả dẫn đi ngang không đi lên thì sao, mình không chờ hoa tiêu mà tự bay ra khỏi trái đất được không
110 Nội dung chính kinh Thủ Lăng Nghiêm, A Di Đà, Trường Bộ, Lăng Già, Địa Tạng, Đại Bát Niết Bàn, Kim Cang, Diệu Pháp Liên Hoa
111 Trống Đồng Đông Sơn có liên quan gì bản đồ tam giới không
112 Giải nghĩa chữ điên đảo trong kinh phật hay nói tới
113 Giải thích Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát
114 Giải thích câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng
 
 
 
PHẦN 8
115.P8 Niết Bàn sinh tử thị không hoa nghĩa là gì
116 Giải thích kinh kim cang Nhất thiết hữu vi pháp, Như mộng huyễn bào ảnh, Như lộ diệc như điện, Ưng tác như thị quán
117 Giải thích Bát nhã vô tri vô sở bất tri
118 Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng ý dạy gì
119 Nhược tác thánh giải tức thọ quần tà, Bất khởi thánh tâm tức thiện cảnh giới ý dạy gì
120 Tổ Quy Sơn nói Thật tế lý địa bất thọ nhứt trần, vạn hạnh môn trung bất xã nhứt pháp nghĩa là gì
121 Tại sao gọi Văn Thù Sư Lợi là pháp vương tử, Có phải đã có vô lượng chư phật quá khứ dạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa trước phật Thích Ca
122 Cõi nước trang nghiêm của các Đức Phật nằm ở đâu trong tam giới
123 Phật huệ, Trí huệ, trí tuệ, tri thức, thiện tri thức là gì
124 Phật ra đời vì 1 đại sự nhân duyên Khai thị chúng sanh ngộ nhập phật tri kiến
125 Một ngôi chùa treo 2 chữ Thanh tịnh và Giải thoát, vậy chùa tu gì 
 
PHẦN 9
126.P9 Việc chùa phổ biến thiền tông dựa trên cơ sở nào
127 Làm cách nào mình trở thành người toàn năng toàn giác ngay trong đời này
128 Giải thích tên của 6 pháp môn, tông là gì, thừa là gì
129 Có cách nào để lấy giáo lý của 5 pháp môn đạo phật ra phổ biến giúp cho chính phủ và cho giáo hội để các phật tử biết tổ chức tu tập
130 Người tu thiền tông có cần tập để kiến tánh thành phật không
131 Việt Nam là đất rồng do cơ duyên hay sắp đặt của chư Phật
132 Người kiến tánh hoặc người có hạt minh châu thì mới đọc được chữ điện từ, xin thầy cho ví dụ
133 Người chê thiền tông sau đó quay lại khen thiền tông giúp phổ biến thiền tông thì có giải thoát được không
134 Giải thích Hành tinh Điện Từ Âm Dương và hành tinh Đất Nhân Quả dùng tạo thành trái đất mới
135 Bằng cách nào thần ném trung ấm thân đi xa tới các cõi trời vô sắc hữu sắc
136 Khi trung ấm thân đi luân hồi lên các cõi trời nghiệp ác đức ở đâu
137 Tại sao thần và trời không tự lập đạo mà nhờ thánh lập đạo giùm
138 Tại sao nước Việt Nam được Đức Phật chọn làm nơi công bố Huyền Ký
139 Câu chuyện bà cụ Hà Nam và ông Phan Trọng Hòa về phật giới là ngẫu nhiên hay do phật sắp đặt
140 Giáo lý thiền tông đặc biệt đã từng công bố lần nào trên trái đất chưa, công bố hoàn cảnh nào
141 Thầy tu trong chùa muốn tu thiền tông thì phải làm sao, có cần để tóc lại không
142 Trường hợp nào tánh phật vĩnh viễn không về phật giới được
143 Trung ấm thân gặp thần thực thi nhân quả và thập loại thánh ở nơi nào khi chết
144 Tánh phật trong trung ấm thân giao tiếp với vị phật, thần, thánh, thân trung ấm khác bằng ngôn ngữ nào
145 Tánh phật xuyên qua trung ấm thân thì thấy nghe nói biết có bị sai không
146 Người không đủ điều kiện lập bàn thờ thiền tông thì có về phật giới được không
147 Cấu trúc 6 bầu khí quyển trái đất có ý nghĩa gì trong đạo phật thiền tông
148 Trung tâm vận hành luân hồi cách trái đất bao nhiêu km
149 Bề chìm của thiền tông là gì
 
PHẦN 10
150.P10 Cái gì che đi sự sáng suốt của 1 con người
151 Tại sao tưởng, tham, kiến chấp nó lừa mình
152 Tại sao tu thiền tông đừng nhiệt tình quá
153 Làm sao để hiểu biết của mình nâng cao lên
154 Muốn về phật giới rất khó là khó chỗ nào
155 Ham muốn công đức nhiều thì có bị bôi đen không
156 Trên cõi trời có động vật thực vật không, họ là trung ấm thân từ trái đất lên hay là gì
157 Còn tình cảm với con cháu thì khi lâm chung cần chuẩn bị thế nào để tình thân không níu kéo lại
158 Phật tử phải giác ngộ và giải thoát chớ không phải thấy gì ngộ thì giác có đúng không
159 Phân tích chữ kiến chấp và tầm quan trọng của kiến chấp đối với người tu thiền tông
160 Phật A Di Đà tạo hành tinh tịnh độ bằng phước đức khi Ngài còn trong tam giới hay sau khi về phật giới
161 Ở phật giới bao la những vị phật giao tiếp với nhau có dễ không
162 Thái tử Tất Đạt Đa có giúp công chúa Hùng Thúy Loan nhớ lại quá khứ đã từng kiến tánh không
163 Một người đang ở trong tối thì làm sao sự sáng suốt của họ tăng lên
164 Mình có thể khuyên người khác để họ không mê tín và sáng suốt lên được không
165 Thấy người tạo công đức trong sáng mình âm thầm ủng hộ họ thì mình có công đức không
166 Tại sao nhà nước không kiểm soát thu chi của các thầy tu trong chùa
167 Thời kỳ hủy diệt diễn ra ở trái đất khi nào và như thế nào 
168 Đức Phật có viết giáo lý để lại cho từng pháp môn không
169 Những hội thần trên trái đất này hiện ở đâu và tổ chức hoạt động thế nào