Chia sẻ

Giải Đáp 29-08-2021: Đại Hải Thanh Tịnh - Tuyệt Mật - Giải Đáp Cho Huỳnh Thị Thu Lan

Ngày đăng: 29-08-2021

Con người có 5 thứ tánh gồm tánh gì? Nhiệm vụ của loài tiên ở trái đất là gì?


Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa,
 
Vừa qua, chị Huỳnh Thị Thu Lan, cư ngụ tại Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, có gửi thư hỏi Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân một số câu hỏi còn thắc mắc. Trong đó, có những câu hỏi liên quan đến phần tuyệt mật của pháp môn Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam chưa được công bố.
 
Nay Ban Quản trị xin được chia sẻ cùng quý độc giả và Phật tử gần xa toàn bộ câu hỏi của chị Huỳnh Thị Thu Lan như sau:
 

MỤC LỤC CÁC CÂU HỎI

01 Tại sao phật gia chỉ ngộ trên ngôn từ mà không ngộ tri kiến phật
02 Tại sao người công đức nhiều không đến gần tiếng ồn của hải triều âm
03 Lực hút 6 bầu khí quyển trái đất
04 Thân trung ấm thoát thân tứ đại và vượt hải triều âm khi nào
05 Con người có 5 thứ tánh gồm tánh gì
06 Vai trò của Đức hồng y giáo chủ là gì
07 Ngộ sâu ngộ cạn là sao
08 Trung ấm thân có nhớ các kiếp trước của mình không
09 Người chết do dịch bệnh có phải cộng nghiệp không
10 Những người tu theo các vị thiền sư tu sai chết đi về đâu
11 Đạo Phật khoa học vật lý thiền tông có 5 phẩm cấp là gì
12 Không phải chỗ suy lường mà có thể suy lường trong kinh Pháp Hoa ý là gì
13 Bài kệ vượt hải triều Ầm ầm vọng thức dậy nghĩa là sao
14 Tại sao chuyển động của tam giới và nguyên tử theo 4 phương 8 hướng
15 Tam thế phật tại sao lại thờ phật A Di Đà
16 Hố đen nằm ở đâu, việc làm của trời tứ thiên vương
17 Nhiệm vụ của loài tiên ở trái đất là gì
 
 

 
 
 

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp