Chia sẻ

Giải Đáp 12-09-2021: UFO, Bom Quang Tử, Khủng Long, Lục Tổ Huệ Năng

Ngày đăng: 12-09-2021

Loài khủng long xuất hiện và diệt chủng thời kỳ nào? Hạt electron proton có phải là điện từ âm dương không?


Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa,
 
Vừa qua, anh Nguyễn Thành Tài, cư ngụ tại huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, có gửi thư hỏi Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân một số câu hỏi còn thắc mắc. Trong đó, có những câu hỏi liên quan đến phần tuyệt mật của pháp môn Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam chưa được công bố.
 
Nay Ban Quản trị xin được chia sẻ cùng quý độc giả và Phật tử gần xa toàn bộ câu hỏi của anh Nguyễn Thành Tài như sau:
 

 

MỤC LỤC CÁC CÂU HỎI

01 Các vị thần có lập đạo không, Tần Thủy Hoàng có phải tu đạo thần không
02 Người tu thiền tông chết do tai nạn có trở lại gặp pháp môn thiền tông nữa không
03 Làm sao UFO bay xuyên qua 6 bầu khí quyển trái đất được
04 Ông Xá Lợi Phất nhìn thấy được phật giới nhờ ai trợ giúp 
05 Những vị tổ kiến bằng tánh phật do ai trợ giúp 
06 Người kiến tánh phật, kiến tánh thần, kiến tánh thánh là như thế nào
07 Tu theo 12 quyển kinh đại thừa là tu sao
08 Tại sao tiếng BUÔNG của trung ấm thân phá đi thân của các thế lực cõi âm được
09 Người chửi, phá, triệt tiêu thiền tông, sau khi sám hối có về phật giới được không
10 Lục Tổ Huệ Năng có thiệt là Ngài không biết chữ
11 Tại sao nhục thân của lục tổ Huệ Năng có thể tồn tại hơn 1000 năm
12 Sáu cấp bậc thánh là gì
13 Loài khủng long xuất hiện và diệt chủng thời kỳ nào
14 Màu sắc tánh người, tánh thần, tánh tiên, tánh thánh, tánh cô hồn
15 Công đức cấu tạo bằng gì
16 Hạt electron proton có phải là điện từ âm dương không
17 Người sắp chết cơ thể khô và teo lại thì chết đi về đâu
18 Người sắp chết thân bị bủn thì chết đi về đâu
19 Có vị tổ sư thiền bị tai nạn chết thì chết đi về đâu
20 Có vị thầy tu chứng A La Hán sao còn sân si
21 Thiền tông sư giải đáp cần những tiêu chuẩn nào
22 Tổ chức tranh luận thiền tông như thế nào

 

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp