Chia sẻ

Đức Phật ứng thân hóa thân vào trái đất nhắc phật Thích Ca là thân tứ đại hay thân điện từ

Ngày đăng: 11-09-2021

ĐẠO PHẬT nó gọi là: đạo công thức và đạo khoa học


Trò hỏi:
 
Rất nhiều lần Đức Phật Thích Ca được Đức Phật Nhiên Đăng ứng thân hóa thân thành những vị thiện tri thức để mà nhắc nhở Đức Phật Thích Ca nhớ về cái Phật tánh của mình bác cho con hỏi là những lần mà Đức Phật Nhiên Đăng ứng thân hóa thân trước mặt Đức Phật Thích Ca như vậy là có phải là Ngài kết tủa bằng điện từ để mà tạo thành một hình ảnh hay không hay là Ngài xuất hiện bằng thân tứ đại thật sự ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Cái câu chuyện này không phải là ông Phật Nhiên Đăng hóa thân, mà cái câu chuyện này nó nằm ở trong cái kinh Đại thừa nói thế này:
 
+ Khi mà ông Bồ tát Thường Hộ Minh chuẩn bị xuống trái đất để thành lập đạo thứ tư là: Đạo Khoa Học Vật Lý Thiền Tông, vì cái đạo thế giới này gồm: tiên – thánh – thần trước cái Đạo Phật tức là Đạo Khoa Học Vật Lý Thiền Tông, ĐẠO PHẬT nó gọi là: đạo công thức và đạo khoa học, Công thức là nói về 5 pháp môn còn đạo khoa học là nói về 1 pháp môn sau cùng nhưng mà ông phân ra. 
 
+ Phật Nhiên Đăng ngài có nói câu này: “ông xuống đây thì chư thánh - chư thần - chư thiên sẽ đón ông bằng buổi lễ và sẽ yểm trợ ông vào thế giới vật lý này, còn nếu ông xuống đây mà không có 6 vị này đón thì ông cũng vô dụng thôi”, vì thế mà 6 vị ở trái đất này Thánh chúa - Thánh mẫu - Thần chủ - Địa mẫu - Tiên ông - Tiên bà làm buổi lễ tạo ra một con voi trắng 6 ngà, và họ nói: “giờ chúng tôi biết rồi ông xuống đây muốn để thành lập ĐẠO PHẬT phải chui vô con voi làm sẵn đó để nhập thai mẹ, thì trong 9 tháng 10 ngày nằm trong cái tử cung mẹ (luôn sáng hoài nên) sẽ không quên chuyện đã học trên cõi trời Đâu Suất Đà, còn nếu ông vô bình thường là sẽ quên hết chuyện học trên kia” 
 
Mình phải hiểu quy tắc một vị Phật vào trái đất này nó có cái nghi lễ, và khi thành Phật tuyên bố lập ra đạo cũng có một cuộc nghi lễ chứ không phải đơn giản đâu, mà cái đây nó nằm sâu trong cái quyển Giáo lý sau này công bố ra con đọc sẽ rõ.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Thiền Tông ngày 14/02/2021