Chia sẻ

Con vi trùng bị trả nhân quả gì mà phải làm loài vi trùng

Ngày đăng: 22-11-2021


Trò hỏi:
 
Thưa bác. Con vi trùng có chịu quy luật điện từ  m Dương không? Con vi trùng bị nhân quả gì mà phải làm loài vi trùng? Thưa bác.
 
Thầy trả lời
 
Ở thế giới Nhân Quả. Do sức cuốn hút vật lý của điện từ Âm Dương. Nên bất cứ loài nào cũng bị quy luật Vật lý của điện từ Âm Dương cả. Con vi trùng không ngoại lệ.
 
Vì Trung ấm thân của con vi trùng bị hầm lửa lớn đốt cháy hết Phước Đức và Ác Đức, nên không trở lại mang thân người được, mà phải mang kiếp con vi trùng chuyên ăn thịt thối. Vì còn điện từ  Âm Dương nên sinh sản bằng cách chia thân.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/11/2021

 

Từ khóa: