Chia sẻ

Có những người nghe thầy nói lên núi Cấm núi Dinh họ bắt chước thì sao

Ngày đăng: 11-09-2021

Tôi nói thì đừng có tin liền mà phải suy nghĩ kỹ thấy đúng rồi mới Tin là không sai.


Trò hỏi:
 
Bác có nói tụi con là sắp tới mình có thể vừa đi Vũng Tàu sắp tới mình lên núi Cấm mai mốt mình lên núi gì gì đó, những nơi đó là đang còn người tu theo thánh, con chỉ sợ rằng là sẽ có những người bắt chước bác, bác chưa lên mà người ta lên trên đó trước rồi, những người đó có an toàn hay không, con sợ cho những người đó đó?
 
Thầy trả lời:
 
- Tôi nói thì đừng có tin liền mà phải suy nghĩ kỹ thấy đúng rồi mới Tin là không sai.
 
- Thời buổi khoa học này dễ ợt: thành phố biến thành núi - núi biến thành thành phố được - thành phố biến thành biển được - biển biến thành thành phố được, đâu có khó, mục đích của Tôi là: tháng nào có tập hợp những câu hỏi tụi con đưa có phù hợp mới hỏi để phát lên mạng thôi, chứ không phải là quay cảnh Vũng Tàu hoài hay cảnh thành phố hoài hay quay cái chùa này hoài, mà phải tương xứng từng cảnh có những câu hỏi phù hợp chọn lọc để hỏi đáp. 
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Thiền Tông ngày 14/02/2021